Algemene informatie

Magleads hecht waarde aan uw privacy en houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens welke vanaf september 2001 van kracht is. Op deze pagina treft u de Privacyverklaring aan van Magleads.nl, een dienst van Theme Dutch Ltd. Middels Google Analytics verzamelen wij standaardinformatie van alle bezoekers van onze
website voor het bijhouden van bezoekersstatistieken zoals pageviews en ander gebruik waaronder verkeer naar en van onze website Magleads. Deze anoniem verkregen en bijgehouden gegevens zijn niet gekoppeld met eventuele andere gegevens die wij van u verkrijgen.

Professionals c.q. Opdrachtgevers
De door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt wanneer u zich aanmeldt als professional of anderszins gebruik maakt van de diensten van Magleads zoals het plaatsen van eenopdracht.

Contactformulier
Maakt u gebruik van een contactformulier op onze website, dan worden de door u ingevulde gegevens alsmede uw IP adres enkel door onszelf verzameld en gebruikt voor het behandelen van uw reactie. Tenzij de strekking van uw reactie daarom vraagt worden uw gegevens op geen enkele andere manier gebruikt of aan derden verstrekt.

Offerteaanvraagformulier
Maakt u gebruik van een offerteaanvraagformulier, dan verzamelen en gebruiken wij de door u ingevulde gegevens alsmede uw IP adres om uw offerteaanvraag af te handelen, of contact met u op te nemen, mocht dat nodig zijn. Uw gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan de bij Magleads aangesloten bedrijven die wij geschikt achten om uw mogelijke vraag te beantwoorden c.q. opdracht uit te voeren.

Gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Magleads voor de volgende doeleinden worden verwerkt: Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst om de door u gekozen informatie, producten, diensten te leveren. Voor de facturatie als u een betaalde dienst of product afneemt. Om u in de gelegenheid te bieden informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Magleads. Om gebruikersinformatie, een nieuwsbrief, servicebericht, of andere boodschap te sturen (al dan niet elektronisch). Om u in contact te brengen met gerichte en zorgvuldig geselecteerde partners van een product of dienst die Magleads geschikt acht om uw mogelijke opdracht uit te voeren op basis van de door u verwerkte gegevens. Om te voldoen aan de op Magleads van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Gegevensverstrekking aan derden
Naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder uw persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Magleads zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat en deze gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies
Magleads kan cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om niet-persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen om uw gebruik van de site aan te passen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat bepaalde websites naar uw harde schijf schrijven wanneer u ze bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Hieruit kan geen persoonlijke informatie uit worden herleid. Magleads plaatst cookies om het gebruik van de website te meten. Bijvoorbeeld voor het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s, de tijdsduur die een bezoeker doorbrengt op de pagina’s en de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s bezoekt. Aan de hand van deze informatie kan de website geoptimaliseerd worden. U krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren.

U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt uw browser cookies van tijd tot tijd leegmaken. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen of te weigeren om een cookie te aanvaarden, dan bent u wellicht niet in staat om alle functies van de site te gebruiken. Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Privacy-beleid van derden en/of die van haar service provider regelt het gebruik van deze informatie en Magleads is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en haar service provider.

Hoe beschermen wij onze website
Een beveiligde SSL Connectie
Anti-DDoS
Firewall
24/7 365 dagen per jaar bewaking

Beveiliging gegevens
Magleads draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd zijn opgeslagen in de database van Magleads die uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Magleads, voor zover dat voor hun functie noodzakelijk is. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen zien wij het nemen van redelijke maatregelen als onze plicht. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, gegevens accuraat te houden, en te zorgen voor het juiste gebruik van informatie, hebben wij fysieke en elektronische procedures die helpen bewaken en beveiligen van de informatie die we online verzamelen.

Echter, vanwege het inherente open karakter van het internet, kunnen we niet garanderen dat de communicatie tussen u en ons of informatie die is opgeslagen op de site of onze servers, volledig vrij is van onbevoegde toegang door derden, zoals hackers en uw gebruik van de site geeft aan dat u dit risico aanneemt.

Opt-out procedures
U hebt de mogelijkheid tot opt-out met betrekking tot het ontvangen van informatie van Magleads. Dit opt-out bericht verschijnt beneden in elke promotionele e-mail die Magleads u stuurt in verband met deze site. Magleads geeft u ook de mogelijkheid om uw informatie uit de database van actieve gebruikers te verwijderen. Als u niet langer gebruik wilt maken van deze website of geen enkele vorm van direct contact van Magleads wenst te ontvangen, of het nu e-mail, kortingen, nieuwsbrieven of andere promotionele aanbiedingen, of u wenst dat wij uw persoonlijk fgegevens verwijderen uit onze databank van actieve gebruikers, stuur ons dan een verzoek gemerkt “Opt-out”, en neem contact met ons op via het volgend e-mailadres.**

Echter, Magleads is niet verantwoordelijk voor het verwijderen van informatie van lijsten of databases van derden, van welke aard dan ook, als we uw informatie met derden gedeeld hebben zoals toegestaan in deze policy. Ondanks het feit dat wij uw gegevens mogelijk hebben verwijderd uit onze lijst met actieve gebruikers, behouden wij ons het recht om informatie volgens de wettelijke termijn te bewaren om zakelijke redenen, zoals het archiveren van gegevens.

Het beoordelen of wijzigen van uw gegevens
Om ervoor te zorgen dat de informatie die wij onderhouden accuraat is, geeft Magleads gebruikers de mogelijkheid om hun eerder ingevulde gegevens te wijzigen of te veranderen. Als u uw huidige gegevens in onze database wilt wijzigen, neem dan contact met ons op. Magleads is niet verantwoordelijk voor het bijwerken van de informatie in lijsten of databases van derde partijen.

Uw toestemming
We kunnen ons privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen en doen mogelijke wijzigingen op deze pagina, zodat u zich er altijd bewust bent welke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze openbaar kunnen maken. Echter, als we van plan zijn om wezenlijke veranderingen aan te brengen in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken of openbaren, dan zullen wij u met voorafgaande kennisgeving de kans geven tot opt-out van dergelijke uiteenlopende toepassingen.

Contact met ons opnemen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze website, dan kunt u contact met ons opnemen.

Ons postadres is:

Magleads
Koningin Regentesselaan 44,
6043 CM ROERMOND
The Netherlands

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 26 maart 2015.